Ma 2018. november 18., vasárnap, Jenő napja van. Holnap Erzsébet napja lesz.

Aktuális események

    nov. 20 00:00
    Szakmai pályaorientációs nap
    nov. 26 15:00 - nov. 26 16:00
    Fogadóóra
    dec. 1 00:00
    Nincs tanítás
    dec. 5 00:00
    "Zöldülj!" - környezetvédelmi vetélkedő
    dec. 7 10:00 - dec. 7 15:00
    Nyílt nap

Erasmus

Szakmák éjszakája

Szakképzés Eu Hete

Széchenyi 2020

Iskolai események

previous month november 2018 next month
H K SZ CS P SZ V
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30

Pályázat

Hirdetés

Hirdetés


Pályázati felhívás PDF Nyomtatás E-mail

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium


Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL

Program


Irányító Hatóság (HEFOP IH)

”Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra”

HEFOP/2005/3.1.3

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

alt
alt


 

2005. július

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) pályázatot hirdet

„Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra”
címmel

1. A pályázati felhívás hivatkozási száma

 

HEFOP/2005/3.1.3


2. A pályázati program célkitűzése
Az egész életen át tartó tanulás közoktatásbeli megalapozása biztosítja a tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. A célok elérése érdekében szükséges a pedagógiai kultúra átalakulása. A ma jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan fel kell váltania az iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetencia alapú nevelési, oktatási módszertannak. A módszertani változást a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása kell, hogy kísérje. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként szolgálnak. Az utóbbi évtized mérései szerint a magyar diákok a fejlett országok többségében tanuló kortársaikhoz képest gyengén teljesítenek az értő olvasás, a számolási, matematikai készségek területén. Versenyhátrányban vannak az idegen nyelvismeretet illetően, és a szociális kompetenciák fejlesztésére szolgáló oktatási környezet valamint az életpálya építés iskolai feltételei sem optimálisak. A digitális kultúra közoktatásban történő elterjedése ugyancsak elengedhetetlen a versenyképes tudás, a munkaerő-piaci boldogulás szempontjából. Mindez indokolja a pedagógusok és az intézményvezetés felkészítésének szükségességét a kompetencia alapú oktatás elterjesztése érdekében.

 

 

Fel kell készíteni tehát a pedagógusokat, intézményvezetőket az iskola oktatási tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztésére, a fejlesztési eredmények és a korszerű digitális eszközök alkalmazására az óvoda és az iskola életének minden területén.

 

Jelen pályázat azoknak az óvodáknak, alap- és középfokú oktatási intézményeknek szól, amelyek vállalkoznak a HEFOP 3.1.1 „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira” című központi programja által kifejlesztett kompetencia alapú oktatási programcsomagok, módszertani eljárások, digitális tartalom befogadására és a bevezetésükkel kapcsolatos feltételrendszer megteremtésére, az új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítására, majd tanórai alkalmazására. Intézményenként legalább 6 pedagógus (óvodák esetében legalább 2 óvópedagógus) számára biztosítható a pályázati keretből a modulárisan felépülő, két tanév alatt 120 órányi képzés, továbbá az intézményvezetés számára biztosított a szervezetfejlesztés költsége, beleértve a szükséges mértékű helyettesítési díjat is. Az innováció folyamatában közvetlenül részt vevő intézmények lehetőséget kapnak regionális szakmai hálózat kialakításában való részvételre, és a pedagógusok ösztönzésére tantervük átalakítására, az adaptációban végzett szakmai munkájukért. Az intézmények számára biztosítható a digitális tananyagtartalmak, programok felhasználásához szükséges feltételrendszer, valamint a programcsomagok és egyéb, a HEFOP 3.1.1-es „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira” című központi program által kifejlesztett szolgáltatások elérése is.

3. Célcsoport

Közvetlen: pedagógusok, intézményvezetők

 

Közvetett: tanulók, óvodások

4. Támogatott tevékenységek

A pályázati program keretében az alábbi tevékenységtípusokra lehet pályázni:

Továbbképzés

Intézményenként legalább 6 pedagógus (óvodák esetében legalább 2 óvópedagógus) módszertani továbbképzésen való részvétele a HEFOP 3.1.1-es „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira” című központi program által kifejlesztett kompetencia alapú, digitális oktatási tartalmakat használó nevelési, oktatási programcsomagok bevezetése céljából, valamint digitális taneszközök alkalmazására. A 120 órányi, moduláris felépítésű képzés részletes leírását, tartalmi specifikációját a pályázati kiírás D (szakmai) melléklete tartalmazza.

Az intézményvezetés/projektmenedzsment felkészítésen/képzésen való részvétele a fenti tartalmak bevezetését elősegítő szervezetfejlesztő, projekt-irányítási tematika szerint az eredmények fenntarthatóságának biztosítása céljából.

Adaptáció

A megszerzett új eljárások, pedagógiai eszközrendszer adaptálása, alkalmazása, a saját pedagógiai programba történő beillesztése és intézményen belüli elterjesztése két kötelezően vállalt (szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai) és egy szabadon választott kompetencia területen. A HEFOP 3.1.1-es „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira” című központi program által biztosított jó gyakorlatok (best practice) kompetenciaterületenkénti alkalmazása. Óvodák számára az óvodai programcsomag alkalmazása szükséges.

Minden, a képzésbe vont pedagógus számára kötelező a vállalt kompetencia-területhez illeszkedő fejlesztési téma kidolgozása (pl. projekt-terv, tananyagfejlesztés, tanári segédlet, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó iskolán kívüli tevékenység) és gyakorlati megvalósítása.

5. Beadható pályázatok száma

A pályázó a HEFOP/2005/3.1.3 hivatkozási számú pályázati felhívásra egyszerre csak egy pályázatot adhat be.

Az a pályázó, akinek pályázata elutasításra került, annak lehetősége van, hogy a pályázati kiírás időtartama alatt újra pályázhasson.

6. A pályázat keretében odaítélhető támogatás összege

Jelen pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására 6.000 millió Ft áll rendelkezésre, amelynek 75 %-át (4.500 millió Ft) az Európai Szociális Alap, 25 %-át (1.500 millió Ft) pedig a központi költségvetés biztosítja erre a célra.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

7. A támogatás mértéke

A támogatások mértéke 100%, önerő biztosítása nem feltétel. A projekthez igényelt támogatásnál figyelembe kell venni a rögzített minimum és maximum értékeket. Az elnyerhető támogatások az alábbiak szerint alakulhatnak:

 

HEFOP/2005/3.1.3 pályázat
Minimális támogatás
Maximális támogatás
iskolák számára
15 millió Ft
18 millió Ft

óvodák számára
3 millió Ft
4 millió Ft

A támogatott pályázatok várható száma: 350-400

8. A projektek időtartama

A projektek időtartama 24 hónap.

9. Földrajzi terület

A projekt során a tevékenység végrehajtása Magyarországon történik.

10. Kik pályázhatnak?

A pályázó szervezetek a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet alapján OM azonosítóval rendelkező intézmények lehetnek:

· Költségvetési szerv óvodája, általános iskolája, középiskolája

· Helyi önkormányzati szerv óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Non-profit szervezet óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Egyesület óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Egyház óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Alapítvány óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Közhasznú társaság óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

· Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

 

11. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázati dokumentáció megjelenik az Irányító Hatóság honlapján, amelynek címe:

 

http://www.hefop.hu

 

A Pályázati Útmutató a projekt adatlappal és mellékleteivel együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati dokumentáció letölthető az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság honlapjáról, amelynek címe:

http://www.omai.hu

 

Javasoljuk, hogy a dokumentáció letöltésekor a pályázók regisztrálják magukat, hogy a pályázattal kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről értesítést tudjunk nekik küldeni.

A pályázóknak a pályázatokat lezárt csomagban tértivevényes küldeményként, kizárólag postai úton kell az alábbi címre eljuttatniuk:

 

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság

1055. Budapest Bihari u 5.

Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon (pl. faxon, e-mail, futár vagy kézbesítő szolgálat útján) érkeznek be, elutasításra kerülnek. Személyesen nem áll módunkban a pályázatokat fogadni.

A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és 3 másolati példányban kell beadni. A pályázatokat elektronikus adathordozón (CD-lemez) is be kell nyújtani.

Pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósághoz legkésőbb 2005. október 15-ig. A pályázatok értékelése folyamatosan történik, a beérkezés sorrendjében. Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy a keret kimerülése esetén 30 napos türelmi idővel lezárja a pályázatot. Erről sajtóhirdetés jelenik meg.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati kódszám megjelölésével e-mailben, levélben vagy telefaxon lehet feltenni az alábbi címeken:

 

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefon: 1/301-3200

Fax: 1/301-3220

 

Telefonon csak technikai jellegű kérdésekre áll módunkban választ adni!

 

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és EQUAL Irányító Hatósága (HEFOP IH) fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát, és ez a változtatás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) honlapján (www.hefop.hu) történt megjelentetést követő hetedik napon lép életbe.

 
Hirdetés